[1]
اکبری ه., صاحب الزمانی م., و سیداحمدی م., “همه‌گیرشناسی آسیب‌های والیبال در ایران و راهکارهای پیشگیری: مطالعه مروری”, Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat, ج 10, ش 4, صص 303–290, آوریل 2023.