[1]
سرخیل ح., دهداری ف., عظیمی ی., و طلائیان عراقی م., “شناسايي مخاطرات فرآيندي در برج عريان سازي گرم پروژه هاي رايج شيرين سازي نفت خام به روش مطالعه مخاطرات و راهبري عمليات”, Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat, ج 8, ش 3, صص 183–172, نوامبر 2020.