[1]
فرهودي ا., کاشی گ., و حداوندخاني آ., “بررسي غلظت يون‌هاي آرسنيک و مس در شبکه توزيع آب بيمارستان‌هاي منتخب کلانشهر تهران در سال 1397”, Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat, ج 7, ش 4, صص 207–199, می 2020.