[1]
کلانتریان م., مینونژاد ه., رجبی ر., و صیدی ف., “بررسي اثر و ماندگاري تمرينات عصبي - عضلاني بر زمان بندي فعاليت عضلات ديستال و پروگزيمال اندام تحتاني در ورزشکاران مبتلا به بي ثباتي عملکردي مچ پا”, Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat, ج 8, ش 2, صص 85–75, اکتبر 2020.