مسعودی نژاد م., اسلامی ا. و خشیج م. (2015) “حذف منگنز از محلول‌های آبی با استفاده از بستر کلینوپتیلولایت پوشش داده شده با دی اکسید منگنز”, ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 2(4), صص 265–272. doi: 10.22037/meipm.v2i4.8391.