علیان زاده ش., کاشی گ., خضری س. م. و ماشینچیان مرادی ع. (2014) “بررسي حذف فلوراید از آب آشاميدني به روش الکتروکواگولاسیون: رآكتور ناپيوسته”, ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 2(1), صص 47–54. doi: 10.22037/meipm.v2i1.6473.