بختیاری م., سوری ح., عینی ا., صالحی م. و مهماندار م. ر. (2014) “بررسی نقش عوامل خطر انسانی در شدت سوانح ترافیکی در راه های درون و برون شهری کشور”, ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 2(1), صص 1–8. doi: 10.22037/meipm.v2i1.6467.