اکبری ه., صاحب الزمانی م. و سیداحمدی م. (2023) “همه‌گیرشناسی آسیب‌های والیبال در ایران و راهکارهای پیشگیری: مطالعه مروری”, ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 10(4), صص 303–290. doi: 10.22037/iipm.v10i4.38885.