فرهودي ا., کاشی گ. و حداوندخاني آ. (2020) “بررسي غلظت يون‌هاي آرسنيک و مس در شبکه توزيع آب بيمارستان‌هاي منتخب کلانشهر تهران در سال 1397”, ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 7(4), صص 207–199. doi: 10.22037/meipm.v7i4.30690.