امیدی م. و امیدی ن. (2020) “پیش بینی روند تعداد مصدومین حوادث ترافیکی ارجاعی به پزشکی قانونی استان همدان با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی چند لایه”, ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 8(1), صص 29–24. doi: 10.22037/meipm.v8i1.30132.