کلانتریان م., مینونژاد ه., رجبی ر. و صیدی ف. (2020) “بررسي اثر و ماندگاري تمرينات عصبي - عضلاني بر زمان بندي فعاليت عضلات ديستال و پروگزيمال اندام تحتاني در ورزشکاران مبتلا به بي ثباتي عملکردي مچ پا”, ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 8(2), صص 85–75. doi: 10.22037/meipm.v8i2.30038.