خالویی ع., ملکوتیان م. و مهدی پور رابری م. (2016) “وضعيت بهداشت محيط‎‏ آزمايشگاه هاي تشخيص طبي بخش خصوصي و ‏ دولتي شهر کرمان در سال 1393‏”, ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 4(1), صص 24–19. doi: 10.22037/meipm.v4i1.13004.