سوری ح., رفیعی . ا., انتظامی ن., حسنی ژ. و حسینی س. م. (2016) “بررسي مقايسه اي ميزان و علل مرگ‌ کودکان زير پنج سال در ايران، منطقه مديترانه شرقي و جهان”, ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 4(1), صص 8–1. doi: 10.22037/meipm.v4i1.12997.