سوریح., رفیعی ا., انتظامین., حسنیژ. و حسینیس. م. (2016) “بررسي مقايسه اي ميزان و علل مرگ‌ کودکان زير پنج سال در ايران، منطقه مديترانه شرقي و جهان”, ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 4(1), صص 8 - 1. doi: 10.22037/meipm.v4i1.12997.