طاهری تنجانی پریسا, عینی الهه, اکبرپور سمانه, و سوری حمید. 2015. “بررسی شیوع رخداد سقوط و ویژگی‌های آن در سالمندان ايراني”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها 2 (4):313-20. https://doi.org/10.22037/meipm.v2i4.8398.