نقاب مسعود, طایفه رحیمیان جواد, جهانگیری مهدی, کریمی علی, نصیری قدرت اله, آقا بیگی ماندانا, حسن زاده جعفر, دشت بش پونک سودابه, و صفائیان آزاده. 2015. “ارزیابی سمیت خونی بنزن، تولوئن، زایلن، اتیل بنزن و هگزان نرمال در کارگران در صنایع پتروشیمی”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها 2 (4):293-302. https://doi.org/10.22037/meipm.v2i4.8396.