ملک پور فاطمه, محمدیان یوسف, و ملک پور علیرضا. 2015. “بررسی رابطۀ ویژگی‌های شخصیتی رانندگان تاکسی در رانندگی با نگرش به ایمنی در رانندگی”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها 2 (3):204-8. https://doi.org/10.22037/meipm.v2i3.7823.