علیان زاده شهرزاد, کاشی گیتی, خضری سید مصطفی, و ماشینچیان مرادی علی. 2014. “بررسي حذف فلوراید از آب آشاميدني به روش الکتروکواگولاسیون: رآكتور ناپيوسته”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها 2 (1):47-54. https://doi.org/10.22037/meipm.v2i1.6473.