بختیاری محمود, سوری حمید, عینی الهه, صالحی مسعود, و مهماندار محمد رضا. 2014. “بررسی نقش عوامل خطر انسانی در شدت سوانح ترافیکی در راه های درون و برون شهری کشور”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها 2 (1):1-8. https://doi.org/10.22037/meipm.v2i1.6467.