اکبری هادی, صاحب الزمانی منصور, و سیداحمدی محمد. 2023. “همه‌گیرشناسی آسیب‌های والیبال در ایران و راهکارهای پیشگیری: مطالعه مروری”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها 10 (4):303-290. https://doi.org/10.22037/iipm.v10i4.38885.