صداقتی وشمه سرایی فرشاد, خدادادی حسن کیاده نعیما, کوچکی نژاد ارم ساداتی لیلا, همایی راد عنایت اله, و یوسف زاده چابک شاهرخ. 2023. “تبیین تجارب نیاز های ایمنی مصدومان دوچرخه سوار بستری در مرکز آموزشی- درمانی پور سینا گیلان در سال 1400”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها 10 (3):209-198. https://doi.org/10.22037/iipm.v10i3.37330.