فرهودي اميرمحمد, کاشی گیتی, و حداوندخاني آرش. 2020. “بررسي غلظت يون‌هاي آرسنيک و مس در شبکه توزيع آب بيمارستان‌هاي منتخب کلانشهر تهران در سال 1397”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها 7 (4):207-199. https://doi.org/10.22037/meipm.v7i4.30690.