مایل افشار مهناز, نوحی فریدون, ریاحی لیلا, و نیک روان انیسه. 2020. “بررسي شاخص هاي زماني بخش اورژانس و طراحي داشبورد مديريتي براي آن”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها 8 (2):96-86. https://doi.org/10.22037/meipm.v8i2.30539.