بخشی مریم, امیدی لیلا, امیدی کیومرث, مرادی غلامرضا, معیوف پور فیروزه, و درویشی توران. 2020. “سنجش ميزان تاب آوري بيمارستان در شرايط اضطراري و بررسي آگاهي و نگرش کارکنان بخش اورژانس در زمينه مديريت بحران”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها 8 (1):45-37. https://doi.org/10.22037/meipm.v8i1.30266.