امیدی محمدرضا, و امیدی نبی. 2020. “پیش بینی روند تعداد مصدومین حوادث ترافیکی ارجاعی به پزشکی قانونی استان همدان با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی چند لایه”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها 8 (1):29-24. https://doi.org/10.22037/meipm.v8i1.30132.