کلانتریان محمد, مینونژاد هومن, رجبی رضا, و صیدی فواد. 2020. “بررسي اثر و ماندگاري تمرينات عصبي - عضلاني بر زمان بندي فعاليت عضلات ديستال و پروگزيمال اندام تحتاني در ورزشکاران مبتلا به بي ثباتي عملکردي مچ پا”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها 8 (2):85-75. https://doi.org/10.22037/meipm.v8i2.30038.