شهباززاده فردين, نريماني سجاد, احمدي شيوا, و انوري زهرا. 2020. “بررسي عوامل موثر بر استفاده از کلاه ايمني در بين موتورسواران شهر اردبيل در سال 1398”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها 7 (3):137-31. https://doi.org/10.22037/meipm.v7i3.29937.