عیسی لو شهاب الدین, و فنی زهره. 2020. “شناسايي و تحليل فضايي نقاط حادثه خيز ترافيکي در سطح شهر قم”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها 8 (2):108-97. https://doi.org/10.22037/meipm.v8i2.27776.