پورفتاح نازنین, منظمي تهراني غزاله, علی بابایی احمد, و یوسفیاتی سیده معصومه. 2018. “شناسايي خطاهاي انساني و بررسي فاکتورهاي درون‌سازماني مؤثر بر بروز خطا درصنعت گاز”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها 6 (2):98-91. https://doi.org/10.22037/meipm.v6i2.23779.