يوسفي نژادي ترانه, و سوري حميد. 2018. “بررسي موانع ايمني عابران پياده و محدوديت‌هاي پياده‌روي در تهران- مطالعه کيفي”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها 5 (4):192-85. https://doi.org/10.22037/meipm.v5i4.20719.