قرباني رقيه, عتابي فريده, و جباري موسي. 2017. “خطر مرگ در حوادث جادهاي تانکرهاي حامل مواد شيميايي”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها 5 (2):72-63. https://doi.org/10.22037/meipm.v5i2.18684.