فهيمي‌نيامحمد, جعفري منصوريانحسين, مجيديغريب, اسکندرياکبر, بهاریسمیه, و افسرعنایت. 2017. “رابطه مصرف حامل‌هاي انرژي در کوره‌پزان و گچ‌پزان و انتشار آلاينده‌هاي زيست‌محيطي ناشي از آن‌ها”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها 4 (4), 239-44. https://doi.org/10.22037/meipm.v4i4.16737.