عباسی محمد, صادقی مهدی, اعظمی علی اکبر, اسماعیلی سید مهدی, کاووسی جعفر, و آریافرد ایوب. 2017. “بررسي عوامل مرتبط با حوادث ترافيکي جاده‌اي منجر به جرح يا فوت در شهرستان شاهرود”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها 4 (2):90-83. https://doi.org/10.22037/meipm.v4i2.14132.