داودی فرشته, اعتماد کوروش, طاهری تنجانی پریسا, و خداکریم سهیلا. 2017. “بررسي ارتباط افسردگي و اختلال شناختي با سقوط منجر به شکستگي در سالمندان”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها 4 (2):82-75. https://doi.org/10.22037/meipm.v4i2.14129.