خالویی علی, ملکوتیان محمد, و مهدی پور رابری محسن. 2016. “وضعيت بهداشت محيط‎‏ آزمايشگاه هاي تشخيص طبي بخش خصوصي و ‏ دولتي شهر کرمان در سال 1393‏”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها 4 (1):24-19. https://doi.org/10.22037/meipm.v4i1.13004.