سوری حمید, رفیعی الهه, انتظامی نرگس, حسنی ژیلا, و حسینی سیده معصومه. 2016. “بررسي مقايسه اي ميزان و علل مرگ‌ کودکان زير پنج سال در ايران، منطقه مديترانه شرقي و جهان”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها 4 (1):8-1. https://doi.org/10.22037/meipm.v4i1.12997.