منصف وحید, اسدی پیمان, و ملکی ضیابری سیده معصومه. 2015. “اپیدمیولوژی مرگ‌ومیر ناشی از تصادفات رانندگی در استان گیلان در سال های 1391-1390”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها 3 (2):102-97. https://doi.org/10.22037/meipm.v3i2.10075.