خورشیدیع.; عینیا.; صباغم.; سوریح. نظام جمع‌آوری اطلاعات سوانح ترافیکی در ایران، چالش‌ها و راهکارها. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, v. 3, n. 1, p. 42 - 35, 1 جولای 2015.