طاهری تنجانی پ.; عینی ا.; اکبرپور س.; سوری ح. بررسی شیوع رخداد سقوط و ویژگی‌های آن در سالمندان ايراني. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, [S. l.], v. 2, n. 4, p. 313–320, 2015. DOI: 10.22037/meipm.v2i4.8398. Disponível em: https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/8398. Acesso em: 24 فوریه. 2024.