مسعودی نژاد م.; اسلامی ا.; خشیج م. حذف منگنز از محلول‌های آبی با استفاده از بستر کلینوپتیلولایت پوشش داده شده با دی اکسید منگنز. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, [S. l.], v. 2, n. 4, p. 265–272, 2015. DOI: 10.22037/meipm.v2i4.8391. Disponível em: https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/8391. Acesso em: 24 ژوئن. 2024.