عینی ا.; سوری ح.; گنجعلی م.; باغفلکی ت. برآورد هزینۀ سوانح ترافیکی در ایران با استفاده از روش تمایل به پرداخت. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, [S. l.], v. 2, n. 3, p. 215–225, 2014. DOI: 10.22037/meipm.v2i3.7751. Disponível em: https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/7751. Acesso em: 24 فوریه. 2024.