مختاری ع. م.; صمدی س.; حاتمی س. ا.; جلیلیان ح.; خانجانی ن. میزان استفاده از کلاه ایمنی و بعضی عوامل مرتبط با آن در بین موتورسواران شهر کرمان در سال 92- 1391. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, [S. l.], v. 2, n. 3, p. 209–214, 2014. DOI: 10.22037/meipm.v2i3.7742. Disponível em: https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/7742. Acesso em: 28 فوریه. 2024.