رحیمی ف.; احمدی م.; روستا ف.; علوی مجد ح.; والیانی م. تأثیر آموزش تمرینات تن‌آرامی بر میزان اضطراب زنان باردار گروه پرخطر. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, [S. l.], v. 2, n. 3, p. 180–188, 2014. DOI: 10.22037/meipm.v2i3.7737. Disponível em: https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/7737. Acesso em: 26 فوریه. 2024.