ابراهیمی پور ح.; خانی م.; صالح آبادی س.; بابایی حیدرآبادی ا.; مولوی طالقانی ی.; میرزایی ن.; وجدانی م.; اشرفی حافظ ا.; ایمان زاد م. بررسی دموگرافیک بیماران ترومایی ناشی از تصادفات جاده‌ای مراجعه‌کننده به بیمارستان طالقانی مشهد - 1391. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, [S. l.], v. 2, n. 3, p. 155–160, 2014. DOI: 10.22037/meipm.v2i3.7732. Disponível em: https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/7732. Acesso em: 1 مارس. 2024.