علیان زاده ش.; کاشی گ.; خضری س. م.; ماشینچیان مرادی ع. بررسي حذف فلوراید از آب آشاميدني به روش الکتروکواگولاسیون: رآكتور ناپيوسته. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, [S. l.], v. 2, n. 1, p. 47–54, 2014. DOI: 10.22037/meipm.v2i1.6473. Disponível em: https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/6473. Acesso em: 23 جولای. 2024.