بختیاری م.; سوری ح.; عینی ا.; صالحی م.; مهماندار م. ر. بررسی نقش عوامل خطر انسانی در شدت سوانح ترافیکی در راه های درون و برون شهری کشور. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, [S. l.], v. 2, n. 1, p. 1–8, 2014. DOI: 10.22037/meipm.v2i1.6467. Disponível em: https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/6467. Acesso em: 22 می. 2024.