جعفری م. .; تبریزی ا.; اسماعیل زاده م.; زمانی ا. تعیین نقاط حادثه‌خیز تصادفات موتورسیکلت با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی در شهرستان‌های گناباد و بجستان، شرق ایران. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, [S. l.], v. 10, n. 3, p. 268–262, 2023. DOI: 10.22037/iipm.v10i3.38876. Disponível em: https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/38876. Acesso em: 28 فوریه. 2024.