شریعت پناهی س. م. .; محمدرحیمی ن.; امین زاده ر. تاثیر یک دوره تمرین اصلاحی با و بدون رهاسازی مایوفاشیال بر میزان درد، پاسچر، شاخص ناتوانی و کیفیت زندگی مردان مبتلا به سندروم نمایشگر ویدئویی. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, [S. l.], v. 10, n. 3, p. 222–210, 2023. DOI: 10.22037/iipm.v10i3.37613. Disponível em: https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/37613. Acesso em: 29 فوریه. 2024.