صداقتی وشمه سرایی ف.; خدادادی حسن کیاده ن. .; کوچکی نژاد ارم ساداتی ل. .; همایی راد ع. ا. .; یوسف زاده چابک ش. . تبیین تجارب نیاز های ایمنی مصدومان دوچرخه سوار بستری در مرکز آموزشی- درمانی پور سینا گیلان در سال 1400. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, [S. l.], v. 10, n. 3, p. 209–198, 2023. DOI: 10.22037/iipm.v10i3.37330. Disponível em: https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/37330. Acesso em: 23 جولای. 2024.