اقتداری م.; مظاهری م.; گرامی ا.; شوش ع. خصوصیات اپیدمیولوژیک فوت شدگان ناشی از سوانح ترافیکی موتورسواری شهر دزفول در سال 1399. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, [S. l.], v. 10, n. 2, p. 140–131, 2022. DOI: 10.22037/iipm.v10i2.37240. Disponível em: https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/37240. Acesso em: 2 مارس. 2024.